Skip to content

Algemene voorwaarden camping de Klompenboom:

 • Marc Bink en Lisette Lensvelt, hierna te benoemen “de beheerders” zijn de eigenaren van camping de Klompenboom. De beheerders kunnen zich laten vervangen door hen aangewezen derden.
 • De algemene voorwaarden zijn van toepassing voor alle kampeerders en hun bezoekers, hierna te noemen “gasten” van camping de Klompenboom.
 • De gasten zijn verplicht zich op de hoogte te stellen van de inhoud van de algemene voorwaarden en zich eraan te houden c.q. naar te handelen. Dit geldt ook voor bezoekers.
 • Met het aangaan van een verblijfsovereenkomst zijn de algemene voorwaarden automatisch van toepassing.
 • De verblijfsovereenkomst kan mondeling (waaronder tevens te verstaan telefonisch) of schriftelijk worden aangegaan.

Kampeerplaatsen/toeristische plaatsen:

 • Iedereen wil graag een groene ondergrond, dus is alleen luchtdoorlatend tenttapijt toegestaan. Om ons gras enigszins te behouden is plastic of worteldoek niet toegestaan onder de voortent.
 • Het sanitairgebouw gebruiken we samen, dus houdt het aub netjes voor de medegasten.
 • Uw afval kunt u gescheiden aanleveren. Achter het kippenhok richting douches staan diverse containers (plastic, drankpakken en blik/ oud papier/ groente, fruit en tuinafval/ glas, en restafval).
 • Het is niet toegestaan grofvuil in of bij de containers achter te laten.
 • Honden zijn op de camping toegestaan, mits aangelijnd (maximaal 4 honden per plek).
 • Uitlaten van de honden moet buiten het camping terrein.
 • Mocht uw hond een “ongelukje” op het campingterrein hebben gehad, dan wordt U verzocht om dit ook op te ruimen zodat het voor iedereen schoon blijft.
 • Bezoek is van harte welkom, wel graag even doorgeven en maximaal 4 personen. Voor bezoek gelden ook deze algemene voorwaarden.
 • Auto’s, motorfiets(en) of fiets(en) van bezoekers moeten op de parkeerplaats geparkeerd worden. Uw auto, motorfiets(en) of fiets(en) kan op de kampeerplaats staan.
 • Tussen 23.00 en 7.00 is het rusttijd, er mag geen lawaai of overlast veroorzaakt worden
 • Open vuur mag op het kampeerterrein uitsluitend in de vuurkorven, bbq-en is toegestaan.
 • Ivm brandveiligheid is het niet toegestaan om een kachel onbeheerd aan te hebben staan
 • Ter controle op brandveiligheid hebben beheerder en functionarissen van de brandweer altijd toegang tot elk kampeermiddel.
 • De beheerder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan, beschadiging van, verlies en diefstal van eigendommen van gasten. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gast.
 • Alle risico’s met betrekking tot, en als gevolg van het verblijf op Camping de Klompenboom, komen geheel en uitsluitend voor rekening van de gast.
 • Beschadiging en/of vermissing van roerende en/of onroerende goederen van de beheerder dienen bij constatering onmiddellijk door de gast aan de beheerder vermeld.
 • De verblijfskosten dienen bij aankomst volledig betaald te worden. De beheerder kan hier in overleg met de gast, van deze regel afwijken.
 • De administratie van de beheerder is bepalend bij onderling meningsverschil, tenzij de gast het tegendeel kan bewijzen.
 • De beheerder kan de gasten, bij overtreding van deze algemene voorwaarden en ongepast gedrag, met onmiddellijke ingang de toegang van Camping de Klompenboom ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere toelichting en restitutie van de reeds betaalde verblijfskosten.

Reservering, bevestiging, betaling en annulering

 • Na ontvangst van de (digitaal) reservering stuurt Camping de Klompenboom binnen 24 uur een bevestigingsmail en is Uw reservering definitief.
 • Wij vragen U vriendelijk de aanbetaling van 25% van het totaalbedrag binnen 3 dagen (1ste vervaldatum die op de reserveringsbevestiging vermeldt staat) over te maken. U mag natuurlijk ook de gehele verblijfskosten in een keer overmaken.
 • De resterende 75% kan bij aankomst worden voldaan. Pinnen is mogelijk.
 • Bij annulering van Uw verblijf voor aankomst geldt de aanbetaling van 25% als annuleringskosten. De eventueel reeds betaalde overige 75% wordt dan door Camping de Klompenboom geretourneerd.

Aankomst en vertrek

 • U kunt tussen 13.00 en 17.00 aankomen. Mocht U eerder of later aan willen komen, dan graag in overleg met de beheerder.
 • Bij aankomst eerst melden bij de receptie. Mocht de receptie tijdelijk onbeheerd zijn volgt u dan de aanwijzingen op het mededelingbord bij de ingang van de receptie.
 • Op de dag van vertrek dient de kampeerplaats in goede orde te worden achtergelaten. Vertrek uiterlijk 12.00

Wij wensen u een aangenaam en genoeglijk verblijf en graag zien we u een keer terug.